Wyszukiwanie binarne [C#]

By | 19 listopada 2017

Wyszukiwanie binarne jest algorytmem opierającym się na metodzie dziel i zwyciężaj, który w czasie logarytmicznym stwierdza, czy szukany element znajduje się w uporządkowanej tablicy i jeśli się znajduje, podaje jego indeks. Algorytm, który napisałem korzysta z bibliotek dodatkowych (linq czy Collections.Generic), które są dostępne w C# a niekoniecznie będą dostępne w innych językach programowania, ale jeżeli chodzi o założenia algorytmu to jest on przepisywalny w łatwy sposób na C++ czy JAVA bo semantyka tych języków jest bardzo podobna.

Ważne: Działa on dla listy o wielkości większej niż 1. Nie wdrażałem tego zabezpieczenia z uwagi że generuję losowo listę o ilości elementów większej niż 1.


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace Wyszukiwanie_binarne
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Random rand = new Random();

      // tworzę listę i wypełniam losowymi danymi
      List<int> listaLiczb = new List<int>();
      for (int i = 0; i < 100; i++) listaLiczb.Add(rand.Next(0, 1000));

      // czyszczę listę z powtórzonych wartości i sortuję
      listaLiczb = listaLiczb.Distinct().ToList();
      listaLiczb.Sort();

      Console.WriteLine("Liczby na liście:");
      Console.WriteLine(String.Join(",", listaLiczb));

      Console.WriteLine("Podaj liczbę której pozycję szukasz:");
      var szukanaLiczba = int.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Poszukiwana liczba znajduje się na liście pod indexem: ");
      try
      {
        Console.Write(Szukaj(listaLiczb, szukanaLiczba));
      }
      catch (Exception)
      {
        Console.Write("Podana liczba nie znajduje się na liście!");
      }

      Console.ReadKey();
    }

    public static int Szukaj(List<int> przeszukiwanaLista, int szukanaLiczba)
    {
      // ilość elementów w liście
      var iloscElementow = przeszukiwanaLista.Count();

      // jeżeli ilość elementów wynosi jeden to znaczy że liczba nie została znaleziona
      if (iloscElementow == 1) throw new Exception("Podana liczba nie znajduje się na liście!");
      
      // wyliczenie połowy z ilości elementów
      var polowa = iloscElementow / 2;

      // wyciągnięcie z listy wartości środkowego elementu
      var srodkowyElement = przeszukiwanaLista[polowa];

      // jeżeli wartość środkowego elementu jest większa niż szukana liczba, to weź pierwszą połowę listy i przekaż do funkcji Szukaj()
      if (srodkowyElement > szukanaLiczba) return Szukaj(przeszukiwanaLista.Take(polowa).ToList(), szukanaLiczba);

      // jeżeli wartość środkowego elementu jest mniejsza niż szukana liczba, to weź drugą połowę listy i przekaż do funkcji Szukaj()
      else if (srodkowyElement < szukanaLiczba) return Szukaj(przeszukiwanaLista.Skip(polowa).ToList(), szukanaLiczba) + polowa; // tutaj dodajemy index połowy, poniważ znaleziona liczba będzie z drugiej połowy listy

      // Jeżeli jest równa co szukana liczba to zwróć index aktualnej połowy
      return polowa;
    }
  }
}


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *