Tag Archives: zarządzanie projektem

Zapobieganie pożarom – czyli jak lepiej tworzyć oprogramowanie z użyciem metodyki programowania zwinnego

Gdy zaczyna się pożar… Najgorszym momentem podczas tworzenia oprogramowania jest chwila w której dowiadujemy się że końcowy produkt nie jest zgodny z oczekiwaniami klienta i prawdopodobnie czas doprowadzenia produktu do stanu oczekiwanego będzie dużo dłuższy niż zakładaliśmy. Zwykle nie jest to wina tylko jednej strony, ale wynika ze złożenia braku zrozumienia klienta, a z drugiej… Read More »