Baza MySQL w środowisku .NET

By | 14 lipca 2013

Do popularnej bazy MySQL można podłączyć się za pomocą 3 sposobów:

•        ODBC.NET – sterownik MyODBC
•        Providery własne MySQL .NET
•        OLEDB.NET – provider MyOLDDB

Mimo, iż sposób pierwszy i trzeci nie wymagają żadnych dodatkowych elementów, to jednak ustępują providerom pisanym typowo dla MySQL zarówno w prędkości działania jak i w ilości oferowanych specyficznych dla danej bazy elementów (własne typy danych, obsługę procedur wbudowanych, etc.). Dlatego też w poniższym przykładzie opiszę wykorzystanie zewnętrznego providera. W Internecie (również na oficjalnej stronie MySQL) można natknąć się na 2 najpopularniejsze – są to:

•        ByteFX.Data        → http://www.bytefx.com/blog/
•        CoreLabs        → http://crlab.com/mysqlnet/ (niestety działalność firmy została zakończona)

Pierwszy z nich jest projektem open source, drugi jest darmowy do 30 dni. Skorzystam z produktu ByteFX.Data. Aby dodać oferowane przez niego klasy należy dodać przestrzeń nazw MySql.Data.MySqlClient.

Artykuł pochodzi ze strony: http://4programmers.net/C_sharp/Artyku%C5%82y/Bazy_danych_w_%C5%9Brodowisku_.NET


1.        Wykonanie zapytania typu select

  a.        Stworzenie obiektu connection i jego inicjalizacja odpowiednim łańcuchem

string myConnectionString = "Database=BAZA_DANYCH;Data Source=localhost;User Id=USER;Password=PASS";
MySqlConnection myConnection = new MySqlConnection(myConnectionString);

b.        Utworzenie obiektu DataAdapter oraz ustawienie właściwego zapytania

string myQuery = "SELECT wartosc FROM tabela WHERE id = 10";
MySqlDataAdapter myDataAdapter = new MySqlDataAdapter(myQuery, myConnection);

  c.        Użycie DataAdapter do odczytania wyniku zapytania i wypełnienia DataSet

DataSet myDataSet = new DataSet();
myDataAdapter.Fill(myDataSet, "tabela");

d.        Przykładowy odczyt danych

string wartosc = myDataSet.Tables["tabela "].Rows[0]["wartosc"].ToString();

Artykuł pochodzi ze strony: http://4programmers.net/C_sharp/Artyku%C5%82y/Bazy_danych_w_%C5%9Brodowisku_.NET

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *