jQuery – Zaznaczanie tekstu na stronie (podkreślanie)

By | 13 marca 2018

Dostałem tydzień temu informację że w systemie jaki tworzę nagle zaczął się źle zaznaczać filtrowany tekst w tabelach. A mianowicie zamiast zaznaczać się tylko tekst, który jest wyszukiwany zaczął się zaznaczać tekst niemalże do końca linii. Najdziwniejsze w tej historii jest to że w ciągu tygodnia nie robiłem żadnej aktualizacji systemu, która mogłaby taki błąd wprowadzić. Może coś w przeglądarkach wprowadzono o czym nie wiem?? Może. Ale znalazłem kod, który realizuje to zadanie idealnie:

/*
 * jQuery Highlight plugin
 *
 * Based on highlight v3 by Johann Burkard
 * http://johannburkard.de/blog/programming/javascript/highlight-javascript-text-higlighting-jquery-plugin.html
 *
 * Code a little bit refactored and cleaned (in my humble opinion).
 * Most important changes:
 * - has an option to highlight only entire words (wordsOnly - false by default),
 * - has an option to be case sensitive (caseSensitive - false by default)
 * - highlight element tag and class names can be specified in options
 *
 * Usage:
 *  // wrap every occurrance of text 'lorem' in content
 *  // with <span class='highlight'> (default options)
 *  $('#content').highlight('lorem');
 *
 *  // search for and highlight more terms at once
 *  // so you can save some time on traversing DOM
 *  $('#content').highlight(['lorem', 'ipsum']);
 *  $('#content').highlight('lorem ipsum');
 *
 *  // search only for entire word 'lorem'
 *  $('#content').highlight('lorem', { wordsOnly: true });
 *
 *  // don't ignore case during search of term 'lorem'
 *  $('#content').highlight('lorem', { caseSensitive: true });
 *
 *  // wrap every occurrance of term 'ipsum' in content
 *  // with <em class='important'>
 *  $('#content').highlight('ipsum', { element: 'em', className: 'important' });
 *
 *  // remove default highlight
 *  $('#content').unhighlight();
 *
 *  // remove custom highlight
 *  $('#content').unhighlight({ element: 'em', className: 'important' });
 *
 *
 * Copyright (c) 2009 Bartek Szopka
 *
 * Licensed under MIT license.
 *
 */

jQuery.extend({
  highlight: function (node, re, nodeName, className) {
    if (node.nodeType === 3) {
      var match = node.data.match(re);
      if (match) {
        var highlight = document.createElement(nodeName || 'span');
        highlight.className = className || 'highlight';
        var wordNode = node.splitText(match.index);
        wordNode.splitText(match[0].length);
        var wordClone = wordNode.cloneNode(true);
        highlight.appendChild(wordClone);
        wordNode.parentNode.replaceChild(highlight, wordNode);
        return 1; //skip added node in parent
      }
    } else if ((node.nodeType === 1 && node.childNodes) && // only element nodes that have children
        !/(script|style)/i.test(node.tagName) && // ignore script and style nodes
        !(node.tagName === nodeName.toUpperCase() && node.className === className)) { // skip if already highlighted
      for (var i = 0; i < node.childNodes.length; i++) {
        i += jQuery.highlight(node.childNodes[i], re, nodeName, className);
      }
    }
    return 0;
  }
});

jQuery.fn.unhighlight = function (options) {
  var settings = { className: 'highlight', element: 'span' };
  jQuery.extend(settings, options);

  return this.find(settings.element + "." + settings.className).each(function () {
    var parent = this.parentNode;
    parent.replaceChild(this.firstChild, this);
    parent.normalize();
  }).end();
};

jQuery.fn.highlight = function (words, options) {
  var settings = { className: 'highlight', element: 'span', caseSensitive: false, wordsOnly: false };
  jQuery.extend(settings, options);

  if (words.constructor === String) {
    words = [words];
  }
  words = jQuery.grep(words, function(word, i){
   return word != '';
  });
  words = jQuery.map(words, function(word, i) {
   return word.replace(/[-[\]{}()*+?.,\\^$|#\s]/g, "\\$&");
  });
  if (words.length == 0) { return this; };

  var flag = settings.caseSensitive ? "" : "i";
  var pattern = "(" + words.join("|") + ")";
  if (settings.wordsOnly) {
    pattern = "\\b" + pattern + "\\b";
  }
  var re = new RegExp(pattern, flag);

  return this.each(function () {
    jQuery.highlight(this, re, settings.element, settings.className);
  });
};

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *